De kracht van een Post-it note

Voor sommige zaken is het moeilijk om mensen te motiveren om actie te ondernemen. Iedereen die weleens een enquête heeft uitgestuurd weet dat lang niet iedereen zijn tijd zomaar vrij wil maken om deze in te vullen. Je kunt dan natuurlijk een prijs verloten of een andere beloning geven. Een andere manier om de respons te verhogen heeft sociaal wetenschapper Randy Garner onderzocht. Hij wilde graag weten wat het effect is van een opvallende Post-it op de bereidheid van mensen om een enquête in te vullen.

In vier onderzoeken heeft hij dit onderzocht. Voor het eerste verspreidde hij identieke enquêtes op drie manieren. (a) Met een opvallende Post-it inclusief handgeschreven berichtje, (b) geen zelfklevende memo en (c) hetzelfde bericht geschreven op de cover (zonder Post-it). Zoals verwacht is de respons van de handgeschreven Post-it het hoogst. Maar liefst 76% heeft de enquête ingevuld en ingeleverd. Dit is een groot verschil met de blanco enquête (36%). Ook de versie waar op de cover is geschreven (48%) scoort beduidend lager.

In de vervolgonderzoeken is uitgezocht wat er precies voor zorgt dat mensen zo goed reageren op de Post-it notes. Hieruit bleek dat met name het handgeschreven bericht erg belangrijk is. Ook een persoonlijke benadering heeft een positief effect.

Het Post-it bericht kan door de ontvanger geïnterpreteerd worden als een persoonlijk verzoek om een gunst. Het wordt dan door de maatschappij als beleefd gezien om te reageren, waardoor mensen niet alleen vaker reageren, maar ook kwalitatief betere reacties geven.

Post-its worden veel gebruikt om anderen of jezelf ergens aan te herinneren. Je hangt het op een opvallende plek zodat je zeker weet dat het goed gezien wordt. Maar de kracht van Post-it reikt dus verder dan enkel herinneren. Ook om mensen over te halen iets voor je te doen kunnen ze uitstekend gebruikt worden!